Bine ați venit pe site-ul Primariei Municipiului Tecuci. Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe detalii...
BINE AȚI VENIT ! municipiultecuci.com

vineri, 30 septembrie 2016

COMUNICAT - SC ZOOLAND TEC SRL Tecuci

Asociaţia pentru Protecţia Animalelor ,,Tomiţa” împreună cu S.C. ZOOLAND TEC SRL Tecuci organizează în data de 04 octombrie 2016 o acţiune de sterilizare gratuită a câinilor din gospodăriile individuale, de pe raza municipiului Tecuci.
Doritorii se pot adresa pentru programare, la sediul societăţii din strada Cuza Vodă, nr. 104 sau la telefon 0731732509.


SC ZOOLAND TEC SRL Tecuci
Director,
Tudor Spiridon


ANUNT

In  conformitate   cu  prevederile   art.44  din  Legea  48112004,  actualizata,   privind protectia  civila,  a OMAI  nr.160/2007,  privind  aprobarea  regulamentului   de planificare, organizare,   desfasurare   si  finalizare   a  activitatiilor   de  urgenta   prestate   de  serviciile pentru  situatii  de urgenta,  a OMAI  nr.886  / 2005  privind  aprobarea  normelor  tehnice privind  sistemul  national  integrat  de instiintare,  avertizare  si alarmare  a populatiei  si a Planului   unic   cu  principalele   activitati   pe  linia   situatiilor   de  urgenta,   in   data   de
30.09.2016  , intre  orele  12.00 -  12.30, se executa   un exercitiu   de informare  publica prin sistemul    de  instiintare,     avertizare     si  alarmare     centralizat     al  municipiului Tecuci,  cu tema:


"Cunoasterea   semnificatiei  semnalelor  de alarmare  publica  ("ALARMA LA DEZASTRE",   "INCETAREA  ALARMEI'')   si   a   regulilor    generale    ce   trebuie respectate  de cetatenii municipiului  Tecuci la declansarea  acestor semnale."


Va rugam  , nu intrati   in panica,  acesta  este un exercitiu,PRESEDINTELE   CLSU  TECUCI PRIMAR
Catalin   Constantin   HURDUBAE

miercuri, 28 septembrie 2016

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 30.09 .2016, orele 16:00

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 30.09 .2016, orele 1600, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind transmiterea in folosinta gratuita a unor capacitati energetice apartinand domeniului public al Municipiului Tecuci catre FDEEE Electrica Distributie Muntenia Nord – Sucursala Galati.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea componentei comisiei nr.2: ”Organizarea si dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator,conservarea monumentelor istorice si de arhitectura” si modificarea componentei comisiei nr.3: ”Activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala”.

marți, 27 septembrie 2016

INFORMARE

 La scurt timp după deschiderea anului școlar, Primarul municipiului Tecuci a convocat o întâlnire cu toți directorii instituțiilor de învățământ, în scopul de a se face o primă evaluare a modului cum au fost implementate măsurile de asigurare a unor condiții optime procesului educațional. 

  A fost analizată modalitatea în care a fost cheltuită suma de 500.000 de lei alocați școlilor tecucene, ca o primă măsură de sprijin în rezolvarea unor reparații urgente, a modernizării și dotării cu material didactic.  Au fost discutate și o serie de alte probleme care preocupă  în egală măsură administrația locală și conducerile unor instituții școlare: dotarea cu un microbuz (Școala ,,Gh. Petrașcu”), măsuri mai eficiente pentru mutarea Grădiniței nr. 14, în sediul nou al grădiniței de pe Bulevardul Victoriei, asigurarea condițiilor necesare începerii lucrărilor de modernizare a Colegiului Național ,,Spiru Haret”, alocarea unor fonduri pentru achiziția de bănci la Școala Gimnazială ,,Șt. O. Iosif”.  Primarul Cătălin Hurdubae a atenționat managerii școlilor tecucene să ia toate măsurile legale care se impun pentru a se interzice strângerea de bani de la părinți, în vederea rezolvării unor probleme administrative, ale acestor instituții. 
  Pentru a se evita apariția unor disfuncționalități de natură organizatorică în activitatea școlilor, s-a stabilit ca astfel de analize să aibă loc trimestrial. 

Viorel Burlacu, consilier

luni, 26 septembrie 2016

Consiliul Local convocat la data de de 30.09.2016, orele 16 00, şedinţă ordinară , în sala de sedinte a U.A.T. Municipiului Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi.

1.Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept,inainte de termen,a mandatului de consilier local al dlui.Vasiliu Florin.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea reincadrarii doamnei Popovici Daniela-Cristina,ca urmare a promovarii in grad profesional din functia de consilier juridic  grad I, in functia de consilier juridic grad I A, in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului si a autorizatiei de functionare privind comercializarea produselor si serviciilor de piata in Municipiul Tecuci.

miercuri, 21 septembrie 2016

Comunicat – informare

Ultima ședință a Consiliului Local Tecuci, convocată ,,de îndată” de primarul Cătălin Hurdubae, pe data de 15.IX.2016 a avut printre altele, înscris pe ordinea de zi un Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, prin suplimentare de venituri și a Programului de investiții publice al UAT, Municipiul Tecuci. Prin acest proiect aprobat de consilierii prezenți, au fost alocați peste un milion de lei pentru reabilitarea unor străzi din municipiu, după cum urmează: 
- 331.ooo lei pentru reparații prin asfaltare, pe strada Mihail Kogălniceanu, tronsonul Gara – Blocuri CFR; 
- 300.000 lei pentru plombări străzi asfaltate;
- 385.000 lei pentru realizarea documentațiilor tehnice în vederea lucrărilor de asfaltare, 15,4 km de străzi balastate;
- 42.000 lei pentru extinderea rețelei de canalizare menajeră pe strada Decebal. 


Viorel Burlacu, consilier
Primăria Tecuci

marți, 20 septembrie 2016

INFORMARE

Pentru prevenirea stării de panică în rândul populației, ca urmare a apariției în spațiul public a unor informații ce fac trimitere la unele fapte de omor sau răpiri de copii, Primarul municipiului Tecuci, Cătălin Hurdubae a solicitat un punct de vedere de la Poliția municipală, din care în sinteză prezentăm câteva precizări:
- În cursul anului 2016 NU au fost reclamate și nici constatate cazuri de răpire a copiilor în scopul prelevării de organe. Se constată totuși că în municipiul Tecuci au fost cazuri de plecări voluntare, de la domiciliu  ale unor copii minori, însă în toate situațiile aceștia au fost reintegrați în familie; 
- În toate cazurile minorii provin din familii defavorizate, dezorganizate, ori ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Pentru toate aceste situații a fost sesizat Serviciul local de asistență socială;
- Știrea difuzată în mediul on-line, conform căreia femei care practică prostituția au fost ucise prin decapitare, este nereală, pe raza municipiului nefiind înregistrate astfel de infracțiuni de omor.

Viorel  Burlacu, consilier
Primăria Tecuci