Bine ați venit pe site-ul Primariei Municipiului Tecuci. Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe detalii...
BINE AȚI VENIT - U.A.T. Municipiul Tecuci ! municipiultecuci.com

luni, 22 mai 2017

CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL TECUCI ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, ÎN DATA DE 25.05.2017 ORELE 16 00
 1.  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al Dlui Pârvu Constantin.
 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2017.
 3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli prin redistribuire de credite între trimestre, pe anul 2017.
 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea ”Piețe Prest Tec” S.R.L. Tecuci.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea ” Compania de Utilități Publice Tecuci” S.R.L.
 6.  Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de performanță și a burselor medicale pentru elevii din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017.
 7.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.15938 din 24.04.2014, încheiat între U.A.T. Tecuci și Ștefan Gheorghe.
 8.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.88/27.04.2017.
 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a concesionării prin licitație publică a terenului aflat în proprietatea municipiului Tecuci din str. Anton Cincu.
 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuință.
 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe convenabile proprietatea U.A.T. Tecuci.
 12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci.
 13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către Popa Mihaela Rodica.
 14.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mîrza Vasilică Cristinel.
 15.   Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei de specialitate nr.2 ”Organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectura” a Consiliului Local Tecuci.
 16. Informări, interpelări, petiții
– Raportul Camerei de Conturi Galați privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), Municipiul Tecuci , Județul Galați, 14.04.2017.

P R I M A R,  Catalin Constantin Hurdubae
AVIZAT,    Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci  ,Jr. Fotache Valerica

Materialele de sedinta pot fi consultate ,  mai jos :

miercuri, 17 mai 2017

Anunt privind reprogramare dezbatere publica

 
             Anunț privind :

Reprogramarea dezbaterii publice pentru proiectul de hotarare  :
"Aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului si autorizatiei de functionare privind comercializarea produselor si serviciilor de piață in municipiul Tecuci "
Avand in vedere că mitingul aviatic organizat cu prilejul implinirii a 120 de ani de la nasterea doamnei Smaranda Braiescu , va avea loc in data de 19.05.2017 , eveniment ce necesita prezenta domnului Primar al Municipiului Tecuci , se reprogrameaza dezbaterea proiectului in data de 22.05.2017 , ora 10.00, in sala mare de sedinte din incinta Primariei Tecuci.

sâmbătă, 13 mai 2017

Asigurare serviciu permanenta pentru primirea - eliberarea adeverintelor necesare subventiilor APIA
In perioada 13.05.2017-14.05.2017  Seviciul Registratura Comunicare , Serviciul Venituri si Executare Silita BUIES PF , Biroul Agricol , vor asigura serviciul de permanenta , in intervalul 08.00 - 14.00 in vederea primirii - eliberarii adeverintelor APIA.*   12.05.2017- Dispozitia nr.665  privind asigurare serviciu de permanenta pentru primirea-eliberarea adeverintelor necesare subventiilor APIA

joi, 11 mai 2017

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de 15.05.2017, orele 16.00

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de 15.05.2017, orele 16.00 , în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:
 1.  Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.103160 din 07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ”Zone Verzi Tec” S.R.L.
 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea ”Rampa Rateș S.R.L.” Tecuci.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea ”Compania de Utilități Publice Tecuci” S.R.L. pentru serviciile de salubrizare, de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Tecuci.
 4.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare a serviciului de salubrizare prin gestiune directă către Societatea ”Compania de Utilități Publice” Tecuci S.R.L, aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță serviciului de salubrizare.
 5.  Proiect de hotărâre privind stabilirea formei de gestiune a serviciului public de administrare a cimitirului municipal,aprobarea contractului de concesiune prin gestiune directă către Societatea ”Compania de Utilități Publice Tecuci” S.R.L. și a caietului de sarcini.
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea formei de gestiune a serviciului public de ecarisaj, aprobarea contractului de concesiune prin gestiune directă către Societatea ”Compania de Utilități Publice Tecuci” S.R.L., a caietului de sarcini.
 7.  Proiect de hotărâre privind aprobare tarife practicate de Societatea ”Piețe Prest Tec S.R.L.” Tecuci pentru prestarea de servicii privind sistemele de securizare, incluzând servicii de dispecerat și servicii de monitorizare video.


        
P R I M A R,
   Catalin Constantin Hurdubae                                                          AVIZAT,
                                                                     Secretar U.A.T.Municipiul Tecuci               
                                                                            Jr. FOTACHE VALERICA

 Materialele de sedinta pot fi consultate aici :

* 11.05.2017 - Pr.hot. nr.1 - modificare Contract de concesiune nr.103160 din 07.11.2011 intre UAT si Zone Verzi Tec
*  11.05.2017 - Pr.hot. nr.2  - aprobare rectificare buget de venituri si cheltuieli Rampa Rates
*  11.05.2017 - Pr.hot. nr.3 - aprobare tarife practicate de Compania de Utilitati Publice Tecuci
*  11.05.2017- Pr.hot. nr.4 darea in administrare a serv. de salubrizare prin gestiune directa catre CPU Tecuci
*  11.05.2017- Pr.hot. nr.5 - stabilirea formei de gestiune a serv. public de administrare a Cimitirului municipal
*  11.05.2017- Pr.hot. nr.6 - stabilirea formei de gestiune a serv public de ecarisaj prin aprob contract de concesiune directa CPU Tecuci
*  11.05.2017- Pr.hot. nr.7 - aprobare tarife practicate de Soc Piete Prest Tec Tecuci  pentru prestari servicii

vineri, 28 aprilie 2017

Ziua veteranilor de razboi

In data de 29 aprilie  2017,  se sărbătorește  Ziua Veteranilor   de Razboi ,  zi devenită  simbol in istoria poporului  român,  inscrisă  in calendarul  sărbătorilor noastre   de  suflet,  ce  ne  reamintește   an  de  an  despre  jertfele   făcute  de  poporul   roman in a  apăra idealurile   strămoșesti .

Vă  invitam  la  festivitatea   de  celebrare   a acestei  zile  festive,   ce  va  avea  loc sambată,  29 aprilie  2017, in cimitirul  municipal  "Etemitatea",    cu incepere  de la ora 10:00.

Este  datoria   noastră să  onorăm   sacrificiile   inaintașilor    nostri   și să   ajutăm   la  perpetuarea culturii  si traditiilor  romanesti .

Programul  activitatilor   :

1000  :  1005    -    Intonarea  Imnului  de Stat al Romaniei
1005  :  1020    -    Ceremonial  religios
1020  :  1035   -    Alocutiuni
1035  :  1100   -    Depuneri  de coroaneluni, 24 aprilie 2017

AnuntIn conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52 / 2003  privind transparenta decizionala in administratia publica locala   ,  Primaria   Municipiului    Tecuci   supune dezbaterii   publice   urmatorul   proiect   de  act  normativ:  
 Proiect de hotarare privind aprobarea  regulamentului   privind  eliberarea  acordului  si a autorizatiei de functionare privind  comercializarea  produselor   si  serviciilor  de piata in municipiul  Tecuci .
Proiectul  poate  fi studiat  la sediul Primariei  Municipiului   Tecuci  in cadrul Directiei Arhitect  - Sef ,cam .28,cat si pe internet la adresa www.municipiultecuci.com     .
Dezbaterea   va avea  loc   in Sala de Sedinte  a Primariei  Municipiului   Tecuci  in data de 19.05.2017  ,orele  10,00.
Recomandarile   scrise ale cetatenilor  cu privire  la proiectul  de act normativ  supus dezbaterii   publice   pot   fi depuse   la  sediul   Primariei   Municipiului    Tecuci   in  cadrul Registraturii   , transmise  la nr. de fax 0236-816054   sau in format  electronic   la adresa  de e-mail registratura@municipiultecuci.ro     pana la data de 05.05.2017.
Materialele   transmise   vor  purta   mentiunea   "Recomandare    la  proiect   de  act normativ" .

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinara , în data de 27.04.2017 orele 16.00


Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinara, în data de  27.04.2017 orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli prin suplimentare de venituri și modificarea Programului de Investiții Publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 Cap.2 art.1.6, abrogarea art.2 pct.2 din Cap.3-Anexa nr.4, abrogarea pct.XVI din Anexa nr.2 și abrogarea pct.1-nr.5 din Anexa nr.3din H.C.L. Tecuci nr.169 din 29.12.2016 care reglementează stabilirea  impozitelor și taxelor  locale pentru anul  fiscal  2017.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea”Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Municipiului Tecuci, Județul Galați. 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal cuprinzând persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administratori de imobile organizat în data de 29.03.2017 și eliberarea atestatelor.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii activităților Serviciului Public de Salubritate aprobat prin H.C.L.nr.118/2013  INFORMĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII.

-   Informare privind situația Contractului de Concesiune a Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Tecuci.
-   Informarea înregistrată la Consiliul Local Tecuci cu nr.132 din 20.04.2017 la Societatea ”Ecoprest Tec S.R.L.” Tecuci.
P R I M A R,
Catalin Constantin Hurdubae
                                                                                                                 
                                                                                                   AVIZAT,
                                                                          Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci                   
                                                                                              Jr.Fotache Valerica